מדיניות פרטיות

עדכון אחרון מאי 2024

פלטפורמת פולי המופעלת ע"י חברת לופבק איי. אי. בע"מ ("פולי") הנה שירות יצירת תוכן המבוסס על בינה מלאכותית, הכולל ו/או עשוי לכלול אתר אינטרנט, יישומי מחשב, יישומים ניידים, וכן תוכנה, שירותי ענן, תכנים, תכונות, מודולים ושירותים המסופקים באמצעותם ("הפלטפורמה"). מדיניות פרטיות זו מפרטת את הכללים וההוראות לעניין איסוף, עיבוד, שימוש ואחסון של המידע המתייחס אליך (להלן: "המידע") על ידי הפלטפורמה.

שימושך בפלטפורמה, מהווה הסכמה מפורשת ובלתי מותנית לכלל התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו ובכלל זאת לאיסוף, לעיבוד, לשימוש ולאחסון של המידע באופן המתואר במדיניות פרטיות זו.

הוראות מדיניות הפרטיות מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסת לשני המינים כאחד.

למונחים בהם נעשה שימוש במדיניות פרטיות זו, תהא ההגדרה אשר ניתנה להם בתנאי השימוש של פולי המהווים חלקים בלתי נפרד ממדיניות זאת, וזאת למעט אם הוגדר אחרת במפורש במדיניות זו.

                                                                                                                                                 

1.    מסירת מידע על ידך

1.1.  במסגרת השימוש בפלטפורמה, הרישום או יצירת חשבון בפלטפורמה אתה עשוי להתבקש למסור פרטים אודותיך כגון שמך ופרטי ההתקשרות עמך (טלפון, כתובת, כתובת דוא"ל וכו'), פרטים נוספים הנדרשים במסגרת יצירת פרופיל המשתמש כוללים בחירת שם משתמש וסיסמה אישית, ופרטים, קבצים ומידע נוספים אשר תמסור או תעלה במסגרת שימושך בפלטפורמה. פולי תהיה רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות ו/או אחרות וממליצה שתשמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות.

בכל פנייה לפולי, בין במשלוח הודעת דואר אלקטרוני לפולי, או בפניה באמצעי אחר, ייתכן ויתקבלו אצל פולי פרטים אישיים אודותיך.

יודגש כי המידע שיימסר על ידך אגב השימוש בפלטפורמה לרבות פרטי זיהוי אישיים ופרטים נוספים כאמור לעיל, נמסרים מרצונך ובהסכמתך ומבלי שחלה עליך כל חובה חוקית למסרם.

2.    מידע שנאסף בעת השימוש בפלטפורמה

2.1.  בנוסף לקבלת פרטים מזהים אודותיך באופן יזום על ידך, בעת השימוש בפלטפורמה עשוי להיאסף מידע רב נוסף. המידע נאסף באופן אוטומטי והוא יכול לכלול, בין השאר, את המידע והפרטים שנצפו בפלטפורמה, קבצים ומידע שהועלו אליה, פעולות שבוצעו בה, הקישורים שנבחרו בה, אתרי האינטרנט שמהם הגעת אל הפלטפורמה, משך זמן השהייה בפלטפורמה, מערכות ההפעלה המשמשות את המשתמשים בפלטפורמה, דפדפני האינטרנט שלהם, המדינות שבהן הם נמצאים וכיו"ב. בין השאר עשוי להיאסף על ידי הפלטפורמה המידע הבא:

2.1.1.     מידע אישי כגון שם, כינוי, חתימה, כתובת דואר, מספר טלפון, תעודת זהות, כתובת IP, כתובת דוא"ל, שם חשבון, מספר רישיון נהיגה או מספר דרכון.

2.1.2.     מידע מסחרי כגון רשומות של מוצרים או שירותים שנרכשו; היסטוריות של רכישה או צריכה של מוצרים. אנו עשויים גם לאסוף פרטי רשומות לקוח, כגון כתובת חיוב או שירות, פרטי קשר של חוזה ופרטי חשבון דומים או כל שילוב של אלה שהוזכרו קודם לכן.

2.1.3.     מידע פיננסי כגון היסטוריית תשלומים, מספר כרטיס אשראי או חיוב, מידע פיננסי אחר הנדרש למטרות התקשרות.

2.1.4.     נתוני פעילות באינטרנט וברשת ("נתוני שימוש"), כגון מידע הדרוש כדי לספק גישה לפלטפורמה, לרבות כתובות IP, קובצי יומן רישום ופרטי התחברות, סוג דפדפן האינטרנט שבו אתה משתמש; סוג המכשיר; מערכת ההפעלה שלך; ספק שירותי האינטרנט שלך וקבצי cookie; דפי הפניה/יציאה מהפלטפורמה וכתובות URL; הדפים שאתה מציג והאופן שבו אתה מקיים אינטראקציה עם קישורים בפלטפורמה; הזמן ומשך הזמן של ביקוריך והשימוש שלך בפלטפורמה.

2.1.5.     נתוני מיקום גיאוגרפי, כגון אזור, מדינה, עיר, מיקוד או פרטי מיקום אחרים שאנו עשויים להפיק מכתובת ה- IPשלך או בכל דרך אחרת.

2.1.6.     מסקנות, כגון מסקנות שהוסקו מכל מידע שצוין לעיל, כגון סיכום התוכניות, סיכומים פיננסיים וכדומה, לפי הצורך, כמו גם היסטוריית השימוש בפלטפורמה ותחזיות לגבי העדפות המשתמשים.

2.1.7.     כל תוכן שלך אשר הוגש או הועלה על ידך לפלטפורמה.

2.1.8.     כל פלט שהופק מהפלטפורמה בהתבסס על תוכן שלך.

2.2.  כמו כן, פולי, באמצעות הפלטפורמה, עשויה להשתמש בנתונים ובמידע מזהה שאינו אישי על מנת לאבחן, את התנהגות המשתמשים בפלטפורמה,  ולהתאים את הפלטפורמה בהתאם להתנהגות המשתמשים כאמור.

2.3.  הפלטפורמה עשויה לעשות שימוש ב- cookiesאו אמצעים טכנולוגיים דומים שהנם למעשה קבצים שהוצבו/הממוקמים על גבי מחשב המשתמש, אשר מאפשרים לזהות את המשתמש בפלטפורמה. ה- cookies יכולים לספק מידע אודות סוג המחשב, תוכנת המחשב והגלישה שהגולש משתמש בהם, מידע לגבי כתובת ה- IP שממנה המשתמש התחבר/התקשר לפלטפורמה ועוד.

2.4.  בנוסף, פולי רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים (למשל: גוגל אנליטיקס ועוד) כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי או מצרפי בקשר עם השימוש בפלטפורמה, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך בפלטפורמה, וזאת על מנת לאבחן את הפעילות בפלטפורמה ולעקוב אחר התנהגות המשתמשים בפלטפורמה (הקלקות, כניסה ללינקים וכד'). מובהר כי מדיניות זו, אינה מכסה או נוגעת לאופן שבו צדדים שלישיים עושים שימוש ב-cookies או באמצעי העקיבה שלהם.

2.5.  לתשומת לבך, עצם שימושך בפלטפורמה מעיד על הסכמתך להתקנת ה- cookies או אמצעי העקיבה על מחשבך וכן לשימוש במידע כאמור לעיל.  אם אינך מעוניין לקבל cookies או אמצעי העקיבה, תוכל להימנע מכך על-ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. בנוסף, אתה יכול למחוק את ה-cookies או אמצעי העקיבה במחשבך בכל רגע. רק נבהיר שככל שתעשה כן, הפלטפורמה עשוי שלא להיות מותאם להעדפותייך ומחיקת או נטרול ה-cookies או אמצעי העקיבה עלולים לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות בפלטפורמה או באתרי אינטרנט אחרים.

2.6.  במהלך שימושך בפלטפורמה, אתה עשוי לשלוח לנו הודעות באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות תקשורת אלקטרונית אחרת דרך הפלטפורמה. כאשר אתה שולח לנו הודעה כאמור, אתה מתקשר איתנו ומסכים לקבל מאיתנו הודעות תשובה דרך אותו אמצעי תקשורת. אנו עשויים לשמור את תוכן התקשורת האלקטרונית איתך, בין השאר את כתובת הדוא"ל שלך או כל מזהה אחר ואת כל תוכן השיחה שבוצעה איתך, זאת על מנת לספק שירות טוב יותר בעתיד וגם מסיבות משפטיות ורגולטוריות.

3.    השימוש במידע

3.1.  השימוש במידע שתמסור וגם במידע שייאסף תוך כדי השימוש בפלטפורמה, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, לרבות:

3.1.1.     כדי לאפשר לך להשתמש בפלטפורמה;

3.1.2.     כדי לאמת נתונים ולשם ביצוע ביקורת עמידה בתקנים טכניים וארגוניים.

3.1.3.     כדי לשפר ולהעשיר את השירותים המוצעים במסגרת הפלטפורמה, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים בפלטפורמה, וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;

3.1.4.     כדי לסייע באבטחת המידע בפלטפורמה.

3.1.5.     כדי להתאים מידע המוצג או זמין לך בהתאם לצרכיך ולהעדפותיך האישיות;

3.1.6.     לשם תפעול, אימון ופיתוח של הפלטפורמה.

3.1.7.     לשם ביצוע של פעילויות תחזוקה או שירות של חשבונות, ניהול פרופילים, מתן שירות לקוחות, עיבוד או מימוש הזמנות ועסקאות, אימות מידע, עיבוד תשלומים, מתן שירותים אנליטיים ומתן אחסון.

3.1.8.     לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של הפלטפורמה;

3.2.  כמו כן, פולי עשויה להעביר את המידע כאמור לצדדים שלישיים במקרים המפורטים להלן:

3.2.1.     במקרה שתפר או תנסה להפר את תנאי השימוש של הפלטפורמה ו/או במקרה שתבצע או תנסה לבצע באמצעות הפלטפורמה, או בקשר איתה, פעולות שנראה לכאורה כי הן מנוגדות לדין;

3.2.2.     אם פולי תקבל צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטייך או המידע אודותייך לצד שלישי; לשם דיווח ועמידה בדרישות רשויות שלטוניות;

3.2.3.     לשם אימות המידע שסיפקת לפולי בעת שימושך בפלטפורמה במטרה להגן על פולי מפני מעשי מרמה והונאה וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין פולי ו/או מי מטעמה;

3.2.4.     בכל מקרה שמסירת המידע, לפי שיקול דעתה הבלעדי של פולי, נחוץ כדי למנוע נזק לגופך או לרכושך או כדי למנוע נזק לגופו או רכושו של צד שלישי;

3.2.5.     ככל שפולי תארגן את פעילות הפלטפורמה במסגרת תאגיד אחר, וכן במקרה של מיזוג עם גוף אחר או מיזוג פעילות הפלטפורמה עם פעילותו של צד שלישי, פולי תהיה רשאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך וכן כל מידע סטטיסטי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו;

4.    שמירת המידע והעברה לחו"ל

4.1.  פולי תשמור את המידע  לטובת השימושים המפורטים במדיניות פרטיות זו, לפרק זמן כנדרש לטובת השימושים כאמור.

4.2.  השרתים עליהם יאוחסן המידע, אשר כולם או מי מהם עשויים להימצא מחוץ לגבולות מדינת ישראל, כפופים לדיני הגנת הפרטיות של מדינות אחרות בעולם, לרבות מדינות שאינן מעניקות הגנה זהה לזו שמעניק הדין הישראלי לפרטיותך.

בשימוש בפלטפורמה הנך מאשר באופן מפורש לפולי להעביר את המידע שנאסף אודותיך, בהתאם למדיניות הפרטיות, גם למדינות אלה. במידה ואינך מאשר זאת, עליך להפסיק כל שימוש בפלטפורמה.

5.    אבטחת מידע

5.1.  בפלטפורמה ובשרתים בהם נשמר המידע מיושמות מערכות ונהלים מקובלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לפיכך, אין התחייבות שהפלטפורמה ו/או השרתים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם. הנך מסכים למסירת המידע ואיסוף המידע אודותיך בהתאם למדיניות הפרטיות ונוטל את הסיכון לקיומם של אירועי אבטחת מידע שבעקבותיהם תושפע סודיות, שלמות או הזמינות של המידע האמור.

5.2.  בשימוש ורכישה בפלטפורמה אתה מצהיר שלא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד פולי ו/או מי מטעמה עקב פריצות, חדירות, תקלות ו/או שיבושים כלשהם בפלטפורמה, ובלבד שהאמור לא היה בשליטת פולי, ופולי נקטה מאמצים סבירים למנוע את אירועים כאמור.

6.    זכות עיון במידע

6.1.  על-פי חוק הגנת פרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שקיבל הרשאה בכתב, במידע שלו אשר מוחזק על ידי פולי ו/או הפלטפורמה. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם או ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע. בנוסף, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981.

7.    סמכות שיפוט והדין החל

7.1.  מדיניות פרטיות זאת והחובות המשפטיות/החוקיות החלות על הצדדים כפופות לחוקי מדינת ישראל ללא קשר למיקומו של הלקוח.

7.2.  הסמכות הבלעדית לדון בכל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה הקשורה למדיניות פרטיות זאת, תוגש ותתברר בישראל בלבד בבתי המשפט המוסמכים הממוקמים בסמכות שיפוטית של מדינת ישראל, במחוז תל אביב בלבד.

8.    שינוי ועדכון מדיניות הפרטיות

8.1.  פולי דבקה בעקרונות היסוד של הגנת המידע ורואה במדיניות פרטיות זו כמחייבת בבסיסה. לפיכך, פולי בודקת באופן קבוע את מדיניות הפרטיות על מנת להבטיח כי היא נקייה מטעויות, מכילה את כל המידע הנדרש, מיושמת במלואה ועומדת בעקרונות הגנת המידע והחקיקה הרווחת.

8.2.  פולי שומרת לעצמה את האפשרות לשנות ולעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, באמצעות העלאתה לפלטפורמה (להלן: "מדיניות הפרטיות המעודכנת"). מדיניות הפרטיות המעודכנת תיכנס לתוקף לאחר העלאתה לפלטפורמה, או במועד אחר שיפורט במדיניות הפרטיות המעודכנת ותחול לגבי שימושך בפלטפורמה מנקודה זאת והלאה. המשך שימושך בפלטפורמה מהווה את הסכמתך לכל תנאי מדיניות הפרטיות המעודכנת ולפיכך פולי ממליצה לך לעבור על מדיניות הפרטיות המעודכנת בטרם כל שימוש בפלטפורמה.

9.    יצירת קשר

9.1.  לבירורים נוספים ולפניות בנוגע למדיניות פרטיות זאת ניתן לפנות בכתב לכתובת קרליבך 10, ת.ד. 18029, תל אביב.